Agressie Registratie Overheid

Het Agressie Registratiesysteem voor Overheden is een gezamenlijk initiatief van Rijksoverheid, Provincies en Gemeenten in het kader van het Actieplan tegen geweld.

Huidige versie: 3.15.4P (2018-12-101342)